BİYOENERJİ

 

Biyoenerji'nin kelime anlamı; doğal olan enerjidir. Bilim; insan organizmasının yalnız moleküllerden oluşan, fiziksel bir yapıya sahip olmadığı, tüm kainatta olduğu gibi, bir enerji alanına sahip olduğunu doğrular.

Vücut içerisinde devamlı bir titreşim ve düşük voltajlı elektromanyetik akım vardır. Elektromanyetik akım; fiziksel bedenle sınırlanmamıştır. Böylece, bir bedenden diğerine akış yapılabilir.

Bioenerji akışı insanla sınırlı değildir. Tüm maddeye akar. Bitkilerin insanlarınkine zıt bir kutbu vardır. Onlarla aramızda hür bir kanal açılır.

Kozmik enerji tepeden girer ve çakralar vasıtasıyla bedenin çeşitli bölgelerine dağılır. Fazlası el ve ayakuçlarından çıkar. Herhangi bir nedenden dolayı çakralar tıkanırsa, enerji dağılamadığı için o bölge beslenemez ve hastalık ortaya çıkar.

Allâh kaynaklı bilinçli evrensel yaşam enerjisini ellerinizde elektrik akımı olarak hissedip bu ilahi enerji aktarma tekniğini ellerinizle diğer bir kişinin vücuduna temaslı yada temassız yansıtarak, ilahi yaşam enerji akımını vücuda yaymaktır.

Bu benzersiz ve bioenerji şifa tekniği, vücudunuzu olumlu bir biçimde etkileyerek vücudunuzun psikolojik yeteneklerini ve fiziki fonksiyonel düzeyini geliştirecek, yaşam akımını güçlendirecektir.

Bioenerji uygulaması kökleşen psikolojik ve ruhsal beceri sistemlerini, ayrıca sağlık sorunlarınıza neden olan enerji tıkanmalarınızı çözecektir.

Vücudunuzu bloke eden enerji sisteminiz organlarınızın iletişim ve çalışma düzeyini olumsuz etkileyerek, verimli organlarınızın verim vermesini olumsuz etkilemektedir.

Allâh kaynaklı bilinçli ve yetenekli bioenerji tedavi sistemi vücudunuzun organlarını tamir ederek işlevsel düzeyini maksimum seviyeye çıkaracaktır.

 

Bioenerji Uygulaması Size Neler Kazandırır?

Vücudunuzun fonksiyonel çalışma sistemini üst düzeye çıkarır, beyin iletişim ağını onarır. Vücudunuzdaki iletişim bozukluklarını tekrar çalıştırır.

Hafızanızdaki ruhsal ve fiziksel algılar artar. Öncelikle sinir sistemini toparlayıp sinir, stresten uzaklaştırıp bağışıklık sitemini güçlendirir.

Bioenerji şifa uygulaması vücudunuzdaki yaşam enerjisini harekete geçirip farkındalığınızı arttırıp kaliteli bir yaşam sürmenizi sağlar.

 

Görünmez Enerji Nedir?

Bilimsel kanıt, bioenerjinin varlığını ve fiziksel bedenin iyi ve sağlıklı oluşuyla ilgisini anlaşılır şekilde ispatlar. Seçkin Rus bilim adamları tarafından yönetilen bilimsel deneylere dayanarak, Semyon Kirlian; fotoğrafladığı insanların, hayvanların ve bitkilerin ultrahassas bir kamera yöntemiyle fiziksel bedenin etrafındaki renkli ışık enerji alanını göstermiştir.

Bu tekniğe Kirlian Fotoğrafçılığı adı verilmektedir. Enerji alanı (Aura) görülebilir fiziksel bedene nüfuz ederek, cilt yüzeyinden yaklaşık 8 yada 10 cm yayılır. Kirlian fotoğrafçılığındaki deneyler, fiziksel olarak hastalık ortaya çıkmadan beden enerjisindeki ilk görünen hastalıklı enerjileri de ortaya çıkarmıştır. Bir kişinin düşünceleri ve hisleri, beden enerjisini önemli ölçüde etkilemektedir.

Sağlıklı bir vücutta Negatif bir enerji bulunmaz.


 

Bioregüler Güç

 

Kendi kendini yenileme ve iyi etme gücüne “Bioregüler güç“ denmekte. Klasik, Tamamlayıcı, Doğal tıp vücutta iyileştirici gücün çalışmasını engelleyen problemleri / sorunları ortadan kaldırıp, bedende özgür bir akış sağlar. İyileştiren Allâh’ın izniyle her zaman vücudun kendisidir. Şifa bulma süreci içten gelir. Bu açıdan tedavi şekillerine inanmak ve güvenmek iyileşme süreci için şarttır.

Fizikî, ruhî, zihnî açılardan dengesi bozulmuş insana, yani Bioregüler gücü devreye sokamayan kişiye Bioenerji uzmanı yardımcı olur. Bioenerj uzmanı, ellerini dedektör olarak kullanarak enerji alanındaki sorunları tespit eder. Duruma göre uygun titreşimdeki enerjiyi vücuda vererek bedendeki olması gereken enerjiyi dengeler, güçlendirir. Bozulmuş enerji sistemini yeniden düzenler. Böylelikle âtıl durumda olan Bioregüler güç devreye girer ve buna bağlı olarak vücut, Allâh’ın izniyle kendi kendini iyileştirir.

Bioenerji, hayatın her safhasında/evresinde her yaş grubunda rahatlıkla uygulanabilen, buna karşılık yan etkisi olmayan bir alternatif tedavi yöntemidir.

Bioenerji tedavisinin uygulamasının kim tarafından yapıldığı önemlidir. Kişi üzerinde Negatif ve şer enerji mevcut ise şifa yerine kişi hasarda görebilir.

Özellikle Bioenerjistin uygulamaları esnasında danışan sağa sola eğilmeye başlıyorsa, fizik bedende dalgalanmalar oluşuyorsa bu gibi kişilerde uzak durun, bu tür uygulamalar kişiye şifa değildir bu tamamen şer varlıklar tarafından oluşur ve aldatmacadır.

Doğuştan olmayan her hastalık iyileşebilir. İyileşme süreci, iyileşme oranı hastalığın adına, hastalığın başlangıç sürecine, hastanın uzmandan aldığı enerjiyi kabul edip etmemesine bağlı olarak değişim gösterir. Terapiler tek rakamlarda 3-5-7-9 seans şeklinde uygulanır. Çift rakamlarda bırakılmaz. Çünkü ilk üç seans dengeleme seansıdır. Peşpeşe olması gerekir. Bu usûl ve uygulama, başlı başına bir tedavi metodudur.

 

21 Evrensel Şifa Sayısıdır

Evrensel şifa sayısı 21'dir. Özellikle ağır hastalarda 21 gün aralıksız şifa terapisi uygulanmalıdır.